Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallitus valitaan syksyllä koulun 4. - 6. luokkien oppilaista. Hallituksen toimintakausi on yksi lukuvuosi.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja suunnittelee & toteuttaa erilaisia yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia kaikille koulun oppilaille.