Oppilaskunta

Oppilaskunta toimii.


Lukuvuonna 2020-21 oppilaskunta järjesti monenlaista kivaa toimintaa koulupäivän iloksi. Järjestettiin talvitapahtumaa, liikuntapäiviä, hyvinvointipäivä ja oppilaskunta oli omalta osaltaan järjestämässä pääsiäistapahtumaa. Viimeisien vuosien oppilaskunnan merkittävin hanke sai loppusilauksen ja koulun pihalle viimein saatiin hieno leikkikenttä. Suurin hanke on ollut kaukalon pystyttäminen kentälle. Lisäksi olemme olleet Liikkuva koulu-hankkeessa mukana. Ja tämän myötä koulun toimintaan tulee lisää liikunta-aktiviteettaja välitunteihin ja myös muillekin tunneille. Oppilaskunta on aktiivisessa roolissa kehittämässä tätä Liikkuva koulu-hanketta meidän koulussamme. Viime lukuvuoden aikana painotimme opetuksessamme Yrittäjyyskasvatusta, jossa oppilaskunta oli aktiivisesti mukana. Teimme koulun käsityökerhoissa yli 120 kpl lintujen ruokinta-automaattia ja 60 kpl tuunattuja katuharjoja. Oppilaskunta toteutti hienosti myyntikampanjan. Lisäksi oppilaskunta oli suunnittelemassa seuraavaa suurta kouluhanketta eli "Kotalaavuhanke koulun läheisyyteen".